Vyhliadková veža Hradová a pozostatky Košického hradu

Mesto Košice a jeho blízke okolie ponúka veľa možností pre oddych a relax či už pokiaľ ide o krátkodobý pobyt v prírode alebo o relax v inštitúciách nachádzajúcich sa priamo na území mesta. V tomto článku predstavíme našim čitateľom bezpochyby jednu z najvýznamnejších atrakcií Košíc. Na atraktivite jej neuberá ani fakt, že je situovaná ďaleko od samotného centra Košíc, práve naopak, je ideálnym miestom pre tých, ktorí si chcú vo svojom voľnom čase oddýchnuť od hlučného, pulzujúceho a pre mnohých stresujúceho prostredia mesta.

V tomto článku Vám predstavím Vyhliadkovú vežu Hradová a jej blízke okolie. Informácie o samotnej výške predmetnej ako aj o jej presnej polohe sa podľa dostupných zdrojov mierne rozchádzajú. Vyhliadková veža na vrchole kopca Hradová v mestskej časti Kavečany sa nachádza vo výške 466 metrov nad morom a podľa informácií organizácie Mestské lesy Košice a.s. je vysoká 21, 51 metrov. Podľa informácií uvedených na informačnej tabuli nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti Vyhliadkovej veže je jej výška presne 21,0 metrov. História súšasnej Vyhliadkovej veže v Košiciach siaha do začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia. Podľa informácií dostupných z oficiálnej internetovej stránky mestského podniku Mestské lesy Košice a.s. bola autorom projektu Krajská organizácia pre rozvoj techniky Košice, pričom ukončenie výstavby sa datuje k dňu 22.12.1987. Náklady na uvedený projekt sa vyšplhali na 2 306 000 vtedajších Kčs. Na ceste za výstupom na spomínanú Vyhliadkovu vežu je potrebné absolvovať približne 20 minútovú prechádzku (ak máte dlhý krok a rýchlu chôdzu tak aj menej J) od autobusovej zastávky s názvom Vyhliadková veža.  Rozhodne sa však spomínanej mini-túry netreba obávať nakoľko je to prechádzka veľmi pekným lesom na severnej strane mesta. Možno pri nej nielen aktívne zrelaxovať ale aj osobne vidieť niečo z bohatej histórie Košíc. Cestou totiž uvidíte pozostatky Košického hradu, ktoré prešli procesom revitalizácie v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Treba však spomenúť, že ešte pred výstavbou súčasnej Vyhliadkovej veže Hradová stála na rovnakom mieste Rákocziho rozhľadňa z roku 1909. Išlo o drevenú konštrukciu, ktorá podľa dostupných záznamov bola vysoká 12 metrov a v roku 1919 bola zbúraná.

O spomínanom hrade však existuje len málo záznamov. V stredovekých písomných záznamoch sa uvedená lokalita takmer neobjavuje a ak áno, tak iba veľmi okrajovo. Celkovo lokalita Košického hradu je zahalená rúškom tajomstva čo z nej však vôbec nerobí neatraktívnu lokalitu, práve naopak, je o to zaujímavejšia. Z historického hľadiska však možno konštatovať, že sa jedná o lokalitu, ktorá ostala v tieni iných historických objektov a lokalít na území mesta Košice. O to pozitívnejšie vyznieva fakt, že občianske združenie Castellum Cassovia sa v súčasnosti usiluje o zveľadenie tamojšej lokality a propagáciu samotného hradu okrem iného aj prostredníctvom pravidelnej organizácie podujatí zameraných najmä na históriu Uhorska koncom 14. storočia. Program uvedeného občianskeho združenia zahŕňa tréningy lukostrelcov, ceremónie stredoveku, lukostreleckú strelnicu, stredovekú kuchyňu, výnimkou nie sú tradičné remeslá a dobové podujatia. Spomínaná organizácia na internetovej stránke www.kosickyhrad.sk v sekcii „O HRADE“ podrobne spracovala dostupné informácie z výskumov, ktoré sa na hrade uskutočnili a boli z nich vykonané záznamy (mnohé závery, postupy prác pri výskume ako aj nálezy zo všetkých doteraz uskutočnených výskumov na prezentovanom Košickom hrade totiž nie sú zdokumentované). Pre lepšie oboznámenie sa s históriou Košického hradu určite odporúčame čitateľom navštíviť spomínanú webstránku a uvedenú sekciu. Po krátkej ale o to krajšej prechádzke možno pristúpiť k samotnému výstupu na Vyhliadkovú vežu Hradová. Po zdolaní troch terás (prvá sa nachádza vo výške 10,9 m, druhá vo výške 13,5 m a tretia vo výške 16,3 m) Vás čaká veľmi kontrastný, no o to fascinujúcejší pohľad: na jednej strane husto zastavané štvrťmiliónové rušné mesto a prakticky hneď vedľa neho hustý les uprostred ktorého sa týčite na veži a z vtáčej perspektívy si môžte vychutnávať spomínaný kontrast. Celkovo sa návštevníkovi predmetnej Vyhliadkovej veže naskytne výhľad na Kojšovskú hoľu, samotné mesto Košice, Slánske vrchy a na Družstevnú pri Hornáde. Zároveň by som chcel poukázať na veľmi pekný pohľad z Vyhliadkovej veže Hradová na zachovanú trojuholníkovú vežu Košického hradu, ktorý je zdokumentovaný na fotografii k tomuto článku.

V prípade, že sa sem vyberiete spolu s deťmi, v tesnej blízkosti zrúcaniny hradu a Vyhliadkovej veže Hradová môžte využiť detské atrakcie, na ktorých je možné aktívne využiť čas strávený vo veľmi príjemnom prostredí, ktoré spolu tvorí trojuholník les – zrúcaniny Košického hradu – Vyhliadková veža Hradová.  Cestou na Vyhliadkovú vežu Hradová ako aj cestou naspäť je možné zároveň absolvovať malú prehliadku rezbárskeho umenia. Stretnete tu nielen sochy osôb ale aj sovu alebo mačkovitú šelmu… To všetko sa nachádza v lokalite vzdialenej približne 4 kilometre od ďalšej významnej atraktivity Košíc, ktorou je Zoologická záhrada. Tá však bude predmetom až niektorého z nasledujúcich článkov.

Odhliadnuc od toho, že na ceste k Vyhliadkovej veži Hradová je potrebné absolvovať malú túru, je potrebné oceniť fakt, že v Košiciach práve vďaka Vyhliadkovej veži Hradová si možno tento jedinečný pohľad vychutnávať v relatívne komfortnom prostredí čo v prípade mnohých iných miest nie je možné. Veľakrát je totiž jedinou možnosťou ako zažiť obdobný ucelený pohľad na mesto absolvovať túru (treba zdôrazniť, že nie 20 minútovú ale neraz aj v trvaní niekoľkých hodín) na najbližší vrch a následne na ňom zotrvať možno aj za cenu nechcenej prechádzky bujným prírodným porastom… V prípade, že Vás tento článok podnietil k návšteve prezentovaného miesta, môžte na cestu k nemu využiť mestskú hromadnú dopravu, konkrétne autobus č. 29 (smer ZOO) zo Staničného námestia. Ako som spomínal v úvode článku, potrebné je vystúpiť na zastávke Vyhliadková veža (cesta za normálnych okolností trvá 16 minút) a následne odkráčať po náučnom chodníku. Na záver tejto literárnej túry Vám dodávam  fotogalériu, v ktorej môžte nájsť všetko o čom sa zmieňujem v tomto článku. Ďalším dodatkom sú odkazy na ďalšie články týkajúce sa Vyhliadkovej veže v Košiciach a taktiež Košického hradu, pričom niektoré mi poslúžili ako zdroj pri písaní tohto článku.

Zdroje:
http://www.meleskosice.sk/–73-26-vyhliadkova-veza-hradova
http://www.visitkosice.eu/sk/atraktivity/vyhliadkova-veza
http://kosickyhrad.sk/o-hrade/
http://www.keturist.sk/info/zaujimavosti/vyhliadkova-veza-hradova/
http://www.kosice-estranky.sk/clanky/vystavba/projekty—ehmk/revitalizacia-hradu-na-vrchu-hradova.html

 

PhDr. Martin Behúň                                                                                                                                                                                Konateľ spoločnosti Regio Cassovia, s.r.o.                                                                                                                                          Turistický sprievodca v meste Košice

 

 

 

20. júla 2018|