Project Description

Župný dom

Budova postavená v roku 1779. Veľmi významný objekt v histórií nielen samotných Košíc ale celého Slovenska aj bývalého Československa nakoľko 5. apríla 1945 bol práve v tejto budove schválený Košický vládny program. V súčasnosti je sídlom Východoslovenskej galérie.