Project Description

Urbanova veža

Veža o veľkosti 45 metrov nachádzajúca sa hneď vedľa najväčšieho kostola na Slovensku – Dómu sv. Alžbety. Urbanova veža sa nachádza na mieste bývalej gotickej zvonice z konca 14. až začiatku 15. storočia. V roku 1966 nastal v tejto veži požiar, následkom ktorého bola poškodená nielen samotná Urbanova veža ale aj zvon Urban. Koncom osemdesiatych rokov bol však spomínaný zvon zreparovaný a dodnes je vystavený pred touto vežou.