Project Description

Synagóga na Puškinovej ulici

Ortodoxná synagóga na Puškinovej ulici je v súčasnosti jedinou funkčnou synagógou v Košiciach. Bola postavená v roku 1927 počas ktorého pribudla v Košiciach ďalšia synagóga na Moyzesovej ulici, ktorá však v súčasnosti slúži ako Dom umenia. Autormi návrhu tejto synagógy boli architekti Lajos Oelschläger a Géza Boskó. Jej kapacita je 800 miest na sedenie. Stavbu realizovala firma Huga Kabosa. Súčasťou stavby ortodoxnej synagógy na Puškinovej ulici bola aj montáž systému teplovzdušného kúrenia, ktoré bolo v dobe realizácie stavby veľmi progresívne. Židovská komunita bola v Košiciach kedysi veľmi početná. Na základe dostupných údajov pred 2. svetovou vojnou tvorili Židia približne 20% obyvateľstva Košíc. Počas druhej svetovej vojny bolo deportovaných do koncentračných táborov z Košíc 15 707 Židov, medzi ktorými boli aj Židia nielen zo samotného mesta ale aj z okolia Košíc. Po druhej svetovej vojne sa vrátilo domov približne len 600. V areáli synagógy bola za účasti predstaviteľov mesta a Židovskej náboženskej obce v septembri 2016 odhalená socha Ľudovíta Felda, výtvarníka, ktorý prežil holokaust.