Project Description

Súsošie Immaculata

Immaculata, alebo inak povedané, morový stĺp sa nachádza na mieste bývalého popraviska. Je vysoká 14 metrov. Na vrchole sa nachádza plastika Panny Márie. Súsošie tvorí taktiež kamenný podstavec s plastikami sv. Jozefa, sv. Sebastiána a sv. Ladislava. Immaculata pochádza z roku 1723, pričom si pamätá už mnoho reštaurovaní.