Project Description

Socha Sándora Máraiho

Socha významného košického spisovateľa Sándora Máraiho sa nachádza na námestí, ktoré taktiež nesie jeho meno. Narodil sa 11. apríla 1900 v Košiciach kde prežil svoju mladosť. Zomrel v roku 1989 v San Diegu. Možno konštatovať, že Sándor Márai je v zahraničí známy viac než na Slovensku.