Project Description

Socha maliara Júliusa Jakobyho

Július Jakoby, rodák z Košíc a významný výtvarný umelec 20.storočia má svoju bronzovú sochu na Alžbetinej ulici. Narodil sa 28. marca 1903. V roku 1968 mu bol udelený titul Zaslúžilého umelca a v roku 1970 mu bola udelená Cena za zásluhy o rozvoj výtvarného umenia na Slovensku. Zomrel v Košiciach dňa 15. apríla 1985.