Project Description

Slovenské technické múzeum,

Slovenské technické múzeum je jediným múzeom technického zamerania na Slovensku a jeho história sa píše od roku 1947. Sídli na Hlavnej ulici č. 88 na mieste kde stáli pôvodne 4 gotické domy. Súčasná budova sa nazývala kedysi Kapitánsky palác alebo tiež Dom hornouhorského kapitanátu, nakoľko bola kedysi sídlom kapitánov Horného Uhorska. Istého času sa používal aj názov Rákociho palác keďže v rokoch 1706 až 1707 sa tu počas krajinského snemu zdržiaval vodca najväčšieho protihabsburského povstania František II. Rákóczi. Múzeum je veľmi bohaté na expozície technického charakteru. Počas svojej existencie zhromaždilo viac než 33 600 kusov zbierkových predmetov.