Project Description

Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho

Kostol je známy aj pod názvom Františkánsky kostol. Bol postavený koncom 14. až začiatkom 15.storočia. Pod oltárom sa nachádza krypta v ktorej bol pochovaný (okrem iných) jágerský biskup Benedikt Kisdy. Za napoleonských vojen slúžil ako sklad potravín.