Project Description

Mlynská ulica

Malebná ulica, na ktorej sa kedysi nachádzali významné mestské hradby a vodná priekopa. Návštevníka prevedie v smere od Mestského parku niekoľkými významnými pamiatkami – od Jakabovho paláca, cez Evanjelický kostol až priamo na Hlavnú ulicu k najvýznamnejšej pamiatke mesta Košice – Dómu sv. Alžbety a taktiež k Urbanovej veži.