Project Description

Levočský dom

Budovu Levočského domu v Košiciach odkázal v roku 1542 palatín Alexander Thurzo mestu Levoča, ktoré tu ubytovávalo svojich obchodníkov. Po 27 rokoch mesto Košice odkúpilo Levočský dom do svojho vlastníctva a budova slúžila nielen ako hostinec ale aj na účely ubytovania až do polovice 19. storočia. V tomto dome sa konala v roku 1626 veľmi významná udalosť, ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí. Ženilo sa tu totiž Sedmohradské knieža Gabriel Bethlen s Adolfou Katarínou Brandenburskou, ktorá bola sestrou panovníka Brandenburska Georga Wilhelma a zároveň sestrou manželky švédskeho kráľa Gustáva II. Aj napriek skutočnosti, že Levočský dom patril mestu Levoča relatívne krátko, názov Levočský dom sa ujal natoľko, že býva Košičanmi používaný aj v súčasnosti.