Project Description

Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol nazývaný aj ako jezuitský, premonštrátny, univerzitný alebo ako maďarský vďaka veľkému počtu omší v maďarskom jazyku. Tento barokový kostol, ktorého stavebný proces bol ukončený v roku 1681, bol v minulosti súčasťou starobylej Košickej univerzity. Návštevníka nepochybne upúta pestrý a bohato vyzdobený interiér.