Project Description

Jakabov palác

Palác postavený v roku 1899 rodinou Jakabovcov. Traja bratia spolu s otcom boli v Košiciach významnými staviteľmi a majiteľmi tehelne. V tridsiatych rokoch pripadol Jakabov palác mestu a neskôr plnil funkciu sídla prezidenta Československej republiky Edvarda Beneša počas apríla a mája roku 1945 keď v Košiciach sídlila vláda Československej republiky. V deväťdesiatych rokoch bol Jakabov palác sídlom Britskej rady (British Council) a časť paláca slúžila aj ako reprezentatívna prijímacia sieň primátora mesta.