Project Description

Evanjelický kostol

Výstavba tohto kostola sa začala v máji 1804 a trvala 12 rokov. Architektom bol Juraj Kitzling, pod vedením ktorého sa celý proces výstavby uskutočnil. V Košiciach sa nachádzali evanjelické chrámy už mnoho rokov pred vybudovaním súčasného (prvý už v roku 1687) avšak súčasný evanjelický chrám na Mlynskej ulici bol prvým, ktorý bol vybudovaný z kameňa. Posviacka tohto chrámu sa konala dvakrát, najprv v nemeckom jazyku 18.8.1816 a v slovenskom jazyku 20.8.1816. Na priečelí sa nachádza nápis „SOLI DEO GLORIA“ čo v preklade znamená „JEDINE BOHU SLÁVA“. Jeho súčasťou je rozsiahla oválna kupola.