Project Description

Dominikánsky kostol

Najstarší zachovaný kostol v Košiciach, vybudovaný okolo roku 1290. Pôvodne postavený v románsko-gotickom slohu. V roku 1556 zasiahol mesto Košice rozsiahly požiar následkom ktorého bol Dominikánsky kostol značne poškodený. Slúžil ako mestský sklad potravín, sklad obilia a dokonca aj ako smetisko. V 18. storočí prešiel rekonštrukciou počas ktorej bol do veľkej miery zbarokizovaný. Je zároveň najvyšším kostolom v Košiciach, pričom jeho veža dosahuje výšku 68 metrov.