Project Description

Bronzová plastika erbu mesta Košice

7. máj 1369 je v histórii mesta Košice mimoriadne významným dňom. Kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu Košice prvú erbovú listinu, ktorá je najstaršou zachovanou erbovou listinou v Európe. Následne v priebehu 133 rokov dostali Košice aj ďalšie tri erbové listiny, ktoré významne obohatili erb mesta Košice. Vývoj erbu bol tak zavŕšený v roku 1502. Bronzová plastika erbu mesta Košice bola odhalená v roku 2002. Je vysoká viac než 3 metre.