Loading...

Základné informácie

Mesto Košice je druhým najväčším mestom v Slovenskej republike. Podľa informácií posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov malo mesto Košice v roku 2011 presne 240 433 obyvateľov. Je kultúrnym, spoločenským, politickým a ekonomickým centrom východného Slovenska a sídlom úradu Košického samosprávneho kraja.

Kultúra

Mesto Košice je sídlom mnohých jedinečných kultúrnych inštitúcií ako Štátne divadlo, Štátna filharmónia Košice, Kunsthalle/Hala umenia, Kasárne/Kulturpark, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria, Múzeum Vojtecha Löfflera alebo Slovenské technické múzeum, ktoré je jediným svojho druhu v Slovenskej republike. V spomínanom Východoslovenskom múzeu sa nachádza unikátny Košický zlatý poklad, ktorého hmotnosť je približne 11 kilogramov a je jedným z najvýznamnejších pokladov nielen na Slovensku ale aj v celej Európe.

mesto košice kultúra
mesto košice rarita

Slovenská rarita

V Košiciach sa nachádza najväčší kostol na Slovensku, ktorým je Dóm svätej Alžbety. Je to zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála západného typu v Európe. Košice sú mestom troch katedrál – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej. Mesto Košice je zároveň sídlom Košickej arcidiecézy.

História

Je mestom s najstaršou zachovanou erbovou listinou v Európe, ktorú získalo v roku 1369 od panovníka Ľudovíta Veľkého. V centre mesta Košice sa nachádza najväčšia mestská pamiatková rezervácia na Slovensku s rozlohou 85,5 hektára. Centrum mesta zaujme pestrosťou architektonických štýlov jednotlivých historických ako aj moderných objektov.

mesto košice história
mesto košice zoo

ZOO

Nemožno opomenúť ani zoologickú záhradu, ktorá je rozlohou treťou najväčšou zoologickou záhradou v Európe. Významnou je aj botanická záhrada v areáli ktorej sa nachádza rozsiahla zbierka kaktusov. Podľa dostupných informácií ide o najväčšiu zbierku kaktusov na území bývalého Československa.

Vzdelávanie

Mesto Košice je sídlom niekoľkých univerzít (Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach), Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a niekoľkých detašovaných pracovísk ďalších vysokých škôl a univerzít.

mesto košice vzdelávanie
mesto košice národný inšpektorát práce

Ústavný súd SR

Okrem spomínaných kultúrnych, politických, cirkevných a vzdelávacích inštitúcií v meste Košice sídli aj Ústavný súd Slovenskej republiky a Národný inšpektorát práce.

Maratón mieru

Každoročne počas prvej októbrovej nedele sa v meste Košice koná mimoriadne významný a čoraz populárnejší Medzinárodný maratón mieru, ktorý sa prvý krát uskutočnil v roku 1924.

mesto košice maratón
mesto košice európske hlavné mesto kultúry

Európske hlavné mesto kultúry

V roku 2013 bolo mesto Košice Európskym hlavným mestom kultúry, v roku 2016 Európskym mestom športu a v roku 2019 Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva.